خوش آمدید

بازرگانی دکتر گلکار  به صورت متفقاً و مستقلاً نسبت به تولید و توزیع محصولات لوازم بهداشتی ساختمان با برندهای شرکت امرتات سرام، امرتات فیکس، گلدیس کاشی، حافظ، چینی بهداشتی مروارید، پردیس نیشابور، آرین سرام، مهرداد سرام، آپادانا، صبا کاشی، یزد سرام، مریم و...از سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ به عنوان بنیانگذار مرکز توزیع محصولات صنعت کاشی و سرامیک در شهر کرج محسوب می گردد.

محصولات جدید